Internal Medicine. Guide to practical exercises on the faculty of therapy (specialty 060101.65 medical matter) / Vnutrennie bolezni. Rukovodstvo k prakticheskim zanyatiyam po fakultetskoy terapii. Spetsialnost 060101.65 Lechebnoe delo by Pod redaktsiey V. I. Podzolkova

Internal Medicine. Guide to practical exercises on the faculty of therapy (specialty 060101.65 medical matter) / Vnutrennie bolezni. Rukovodstvo k prakticheskim zanyatiyam po fakultetskoy terapii. Spetsialnost 060101.65 Lechebnoe delo by Pod redaktsiey V. I. Podzolkova

Continue Reading